Velg en side
Skattepliktig gevinst ved realisasjon av bolig

Skattepliktig gevinst ved realisasjon av bolig

Når det gjelder kapitalgevinster og –tap generelt, gjelder det i skatteretten et symmetriprinsipp. Det betyr at dersom en transaksjon som gir gevinst er skattepliktig, vil samme transaksjon ved tap være fradragsberettiget. Prinsippet er nedfelt i skatteloven § 6-2, 1....
858 200 000 000 kroner i skatt

858 200 000 000 kroner i skatt

Norge hadde i 2013 skatteinntekter på 858 200 000 000 kroner – eller 858,2 milliarder. Det er en økning på kun 1 prosent, dvs ca 8,6 milliarder fra 2012. Redusert «oljeskatt» En av årsakene til at veksten i skatteinntektene er relativt lav, er at...

Pin It on Pinterest