Velg en side
Personlige aksjonærer – skjerming

Personlige aksjonærer – skjerming

For fysiske personer er gevinster på aksjer skattepliktig som alminnelig inntekt og tap er fradragsberettiget. Aksjeutbytte er skattepliktig. Ved beskatningen er det utbytte og gevinster utover et såkalt «skjermingsfradrag» som beskattes. Gevinster og utbytter under...
Tilleggsskatt

Tilleggsskatt

Tilleggsskatt kan bli ilagt dersom du ikke leverer selvangivelse, eller hvis du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i selvangivelse med vedlegg som har medført eller kunne medføre at skatt ble unndratt. Personer som omfattes av ordningen med...
Side 1 av 3123

Pin It on Pinterest