Velg en side
EIENDOMSSKATT

EIENDOMSSKATT

Det er opp til hver enkelt kommune om det skal skrives ut eiendomsskatt. I 2016 ble det innført eiendoms­skatt på boliger i Oslo og i år utskrives det også eiendomsskatt på næringseiendom. Det viser seg imidlertid at flere boligeiere slipper unna eiendomsskatten. I...
Skattepliktig gevinst ved realisasjon av bolig

Skattepliktig gevinst ved realisasjon av bolig

Når det gjelder kapitalgevinster og –tap generelt, gjelder det i skatteretten et symmetriprinsipp. Det betyr at dersom en transaksjon som gir gevinst er skattepliktig, vil samme transaksjon ved tap være fradragsberettiget. Prinsippet er nedfelt i skatteloven § 6-2, 1....

Pin It on Pinterest