Velg en side
Lån fra eget aksjeselskap

Lån fra eget aksjeselskap

Etter aksjeloven § 8-7 og § 8-9 kan selskapet bare yte kreditt til aksjonær, styremedlemmer, daglig leder mv, eller noen av disses nærstående når følgende betingelser er oppfylt: samlet lån, kreditt og sikkerhet til slike personer/selskaper må ligge innenfor rammen av...
Side 1 av 212

Pin It on Pinterest