Velg en side

Norge hadde i 2013 skatteinntekter på 858 200 000 000 kroner – eller 858,2 milliarder. Det er en økning på kun 1 prosent, dvs ca 8,6 milliarder fra 2012.

Redusert «oljeskatt»

En av årsakene til at veksten i skatteinntektene er relativt lav, er at reduksjon i petroleumsskatten. «Oljeskatten» var nemlig 27,2 milliarder kroner mindre i 2013 enn i 2012.

Kommune- og statsforvaltningen fikk henholdsvis 153,4 og 241,4 milliardar kroner innbetalt i skatt i 2013. Det er en økning på hhv 5,7 og 4,5 prosent.

Stor økning i folketrygd og arbeidsgiveravgift

Folketrygd og arbeidsgiveravgiften hadde en samlet økning på 7,1 prosent

Det ble betalt inn 110,7 milliarder kroner i medlemsavgift til folketrygda i desember 2013, noe som er en økning på 7,2 prosent, eller 7,5 milliarder kroner. En annen sentral avgift til finansiering av folketrygden er arbeidsgiveravgiften, som i samme periode var på 148,6 milliarder kroner, en økning på 7,1 prosent, eller 9,8 milliarder kroner.

Pin It on Pinterest